Analiza igieł

Analiza igieł

Skupienie się na identyfikowalności i dobrej praktyce rolniczej jest ważnym aspektem nowoczesnej uprawy choinek.

Rozwijamy się, by produkować najbardziej ekologiczne i bezpieczne choinki na rynku.

Jeżeli wy lub wasi klienci potrzebujecie zewnętrznej akredytowanej gwarancji dotyczącej np. stosowaniu chemikaliów w uprawie drzewek, oferujemy analizę igieł drzewek we współpracy z wiodącą duńską firmą analityczną Eurofins.