Zintegrowana produkcja

Zintegrowana produkcja

Zintegrowana produkcja może być postrzegana jako filozofia wzrostu, która opiera się na takich samych zasadach jak certyfikaty GlobalG.A.P. i MPS. Tutaj, nacisk kładzie się na użyciu możliwie jak najmniejszej ilości nawozów sztucznych i pestycydów, oraz na poszanowaniu przyrody, osób pracujących z produktem oraz identyfikowalności podczas produkcji.