Ochrona siedlisk przyrodniczych

Ochrona siedlisk przyrodniczych

Wszyscy nasi dostawcy choinek i zieleni ozdobnej zarządzają otwartymi powierzchniami i lasami. Praca ta wiąże się z wielkim zaangażowaniem w ochronę i dbanie o środowisko, z którego i w którym żyjemy.

Ważną częścią przyrody są siedliska przyrodnicze, w których zwierzęta i rośliny znajdują schronienie przed coraz bardziej intensywną działalnością rolniczą. Siedliskami tymi mogą być wodopoje, żywopłoty czy wiatrołomy.