Certyfikacja

Certyfikacja choinek

Certyfikacja choinek i zieleni ozdobnej jest czymś stosunkowo nowym w tej branży, ale kilku naszych zleceniodawców już oferuje drzewa, które otrzymały certyfikaty. Odnosi się to zarówno do drzew ciętych, jak i doniczkowych.

Certyfikat stanowi waszą gwarancję, że drzewa uprawiane są z poszanowaniem dla środowiska.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. oznacza “Dobrą Praktykę Rolniczą” i stał się standardem certyfikacji w produkcji choinek. Nie jest to etykieta, która oznacza ekologię. Po prostu gwarantuje dobrą praktykę rolniczą z naciskiem na przyrodę i warunki pracy.

Kupując produkty z certyfikatem GlobalG.A.P., macie gwarancję, że plantator spełnia określone wymagania i jest poddawany ciągłemu nadzorowi.

Certyfikat FSC

FSC oznacza Forest Stewardship Council (z ang.: Rada Dobrej Gospodarki Leśnej) i jest międzynarodowym niekomercyjnym systemem etykietowania dla produktów leśnych. FSC nie produkuje ani nie sprzedaje produktów i jest organizacją non-profit.

W lesie pod opieką FSC nie wycina się więcej drzew niż las ten może utrzymać. Ponadto FSC to gwarancja, że zwierzęta i rośliny są chronione, a osoby pracujące w lesie są kształceni, wyposażeni w sprzęt ochronny i otrzymują właściwe wynagrodzenie.

Certyfikat MPS

MPS (Milieu Project Sierteelt) jest organizacją, która powstała w Holandii w 1995 roku i od tego czasu stała się dynamiczną firmą certyfikacyjną, aktywną w ponad 50 krajach.

Podobnie, jak GlobalG.A.P., MPS jest skoncentrowana na promocji społecznej odpowiedzialności i zrównoważonej produkcji, a skupia się na produkcji dla centrów ogrodniczych.

Certyfikat PEFC

PEFC jest wiodącym w świecie systemem certyfikacji lasów; certyfikowane przez niego lasy zajmują ponad 200 milionów hektarów na całym świecie. Jest to międzynarodowa organizacja patronacka non-profit, której jedynym celem jest promowanie zrównoważonego zalesiania, za pośrednictwem neutralnych, krajowych niezależnych organów certyfikujących.

PEFC jest aktywny w ciągu całego procesu zalesiania, włącznie z pozyskiwaniem produktów drewnianych i innych produktów z lasu. Główny nacisk położono na zrównoważoną produkcję w odniesieniu do norm ekologicznych, społecznych i etycznych.