Środowiska

Świadomość ekologiczna

Postrzegamy siebie jako powierników i opiekunów naszego wrażliwego środowiska i czujemy się zobowiązani do przekazania środowiska naturalnego dalej w lepszym stanie niż je zastaliśmy. W ciągu wielu lat tworzyliśmy nowe stawy, poszycie i zagajniki. Stworzyliśmy również duże obszary nieuprawne, otwarte strumienie i podjęliśmy inne środki w celu zapewnienia, że nasze środowisko jest przekazywane następnemu pokoleniu w lepszej kondycji niż ta, w której je otrzymaliśmy.